Contrast
Font
main_old_8079_n20160319_8079.jpg

ปัญหาการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 253

19/03/2559

Related