Contrast
Font
ee5e339c2730a94ebdbf576d3c93c0bb.jpg

ผู้แทน ป.ป.ช. กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม CCPCJ ยันเวทีโลก "ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ"

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 248

16/05/2567

ผู้แทน ป.ป.ช. กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม CCPCJ ยันเวทีโลก "ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ"

 

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 นางสาววันวรา ศิลปวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) สมัยที่ 33 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

 

การแถลงข้างต้นเป็นการยืนยันในเวทีโลกว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศ ได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ อันเป็นการตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านอาชญากรรม ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการอภิปราย ซึ่งนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 พร้อมคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ยังได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการสูงสุด ในการแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime: UNTOC) โดยเฉพาะการสนธิกำลังของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการปัญหาแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ อันเป็นปัญหาระดับชาติในขณะนี้ด้วย

Related