Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สรุปสาระสำคัญและความคืบหน้าของร่างกฎหมายอนุวัตรการและกฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญา UNCAC สามฉบับ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 178

17/11/2552

Related