Contrast
Font
banner_default_2.jpg

การศึกษาดูงาน หลักสูตร นักบริหารเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2552

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 129

26/01/2553

Related