Contrast
Font
banner_default_3.jpg

การศึกษาดูงาน ณ กระทรวงตรวจสอบและสำนักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 10 สิงหาคม 2552

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 219

01/02/2553

Related