Contrast
Font
banner_default_1.jpg

สถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และผลการดำเนินการด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. เดือน ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1505

22/06/2562

Related