Contrast
Font
71f40bb4e310a8efffcdbc79b4c66865.jpg

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 2020 ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 104 ของโลก

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1033

28/01/2564

Related