Contrast
Font
main_old_14852_n20170612162420_47167.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกองบัญชาการกองทัพไทย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 461

12/06/2560


วันนี้ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 13.30-15.00 น. รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทีมงาน ได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ณ กองทัพไทย ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Related