Contrast
Font
main_old_14863_n20170615100309_47198.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกองบัญชาการกองทัพเรือ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 498

15/06/2560


วันนี้ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00-12.00 น. รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทีมงาน ได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องประชุม บก.ทร. กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

Related