Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับกระทรวงสาธารณสุข

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 421

14/05/2560


วันนี้ (11 พค. 60) . รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการฯ พร้อมทีมงาน
ได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ณ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร


Related