Contrast
Font
d57b8a4d666b8d2b0301cacdf4bdde36.jpg

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนงานการดำเนินการทางวินัยและการพิทักษ์คุณธรรม รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 304

05/04/2566

Related