Contrast
Font
3b8d4ea9ff94da99b143a1c74027291b.jpg

สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1238

30/04/2564

Related