Contrast
Font
43dee02ae38d77c0b55ec4a6dc0a9ebb.jpg

สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 96

21/03/2567

Related