Contrast
Font
e95b1546c17d24acd96b438c7cc3971d.jpg

สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 399

21/09/2566

Related