Contrast
Font
banner_default_1.jpg

เอกสารประกอบจำเป็นต้องเป็นสี หรือขาวดำ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 472

27/08/2566

เอกสารประกอบการยื่นบัญชีฯ สามารถใช้เอกสารขาวดำได้ ยกเว้น เอกสารประกอบรายการทรัพย์สินอื่นที่ต้องแสดงเป็นเอกสารสีที่มีความคมชัด

Related